Vi søker på vegne av Sigdal Kjøkken etter lokaler på Billingstad, 400 - 1.000 kvm.

Beliggenhet: Billingstad
Tidspunkt: snarest mulig

Lokalet bør ha best mulig eksponering ut mot publikum.
Noe gjesteparkering.

Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om Sigdal Kjøkken: www.sigdal.com/