Våre referanser

Da Fast EiendomsPartner AS ble etablert i begynnelsen av 1990-tallet var tjenesten leietakerrådgivning knapt etablert som et produkt og i enda mindre grad kjent i næringsmarkedet.

 • Eilif Kiland - Daglig leder FOLL/Prosjektansvarlig Media Bergen
  Media Bergen
  «For Media Bergen utgjorde det hele forskjellen å få bistand av FEP da flere avdelinger skulle samlokaliseres. De fant raskt flere prospekter, og blandt dem en unik mulighet til å være første leietaker inn i helt nye lokaler, som ikke var ute i markedet enda. Deres markedskunnskap og kompetanse gjorde at vi kunne sette bort prosessen til FEP med full tillit og fikk perfekte nye og tilpassede lokaler. De passet på oss fra begynnelse til slutt - fra befaring, forhandling, kontrakter og til siste malingstrøk var på plass i nye lokaler. FEP leverer uavhengig leietakerrådgivning med stor ansvarasfølelse for kundene sine, og anbefales på det varmeste.»

 • Pål Hovdenak, Principal Partner Manager

  Cegal AS
  « Fast Eiendomspartner hjalp oss med eiendomssøk, visninger og fremforhandling av avtale for våre flotte lokaler. Vi er svært fornøyd med prosessen, og satte spesielt stor pris på deres uavhengighet. Vi anbefaler dem på det varmeste, og vil bruke dem neste gang vi skal flytte. »


 • Emil Rognstad Østenfor, adm. dir. / CEO

  Salmon Brands AS
  «Vi fikk bistand fra FEP forrige gang vi byttet lokaler. Det var ikke tvil om hvem vi ville ha hjelp fra også denne gangen. Drømmelokalet ble egentlig kapret av noen andre, men FEP fikk foten innenfor døren og fikk til en avtale for oss. Proaktiviteten og oppfølgingen har vært på topp fra start til slutt i prosessen.»

 • Øystein Risan, adm. direktør
  Norske Tog AS
  «Ved bruk av FEP fikk vi det vi ville ha til en god pris.»

 • Niels Sydtveit, adm. dir.
  Tapwell AS
  «FEP ga seg aldri og til slutt var drømmelokalet vårt i boks, for annen gang!»

 • Hølje Tefre, adm. dir.
  Dinamo AS
  «10 av 10 poeng og verdt hver krone»
  (du må gjerne ringe meg på 916 67 830 så skal jeg fortelle deg hvorfor)

 • Roar Leithe, adm. dir.
  Noha Norway AS
  «Profesjonell og fremoverlent håndtering av kompleks oppgave – med strålende resultat!"

 • Henning B. Gustavsen, daglig leder/partner
  Grid AS
  «Å flytte tar mye fokus og berører driften i virksomheten uansett hvordan du ser på det. At vi valgte å samarbeide med FEP er det beste investeringen vi har gjort i denne prosessen. De har vært en uvurderlig støtte i det å finne lokaler, gjennomføre befaringer, forhandlinger og lande avtale med gårdeier. At de er vår "trusted partner", ikke bare til vi har flyttet inn og men også i etterkant har imponert oss.»

 • Bjarte Økland, Økonomi- og adm. sjef
  Amnesty International
  «Vi brukte FEP under vurdering av alternativer, i forhandlingsfasen og også i oppussingsfasen for å sikre at leveransen ble som avtalt. FEP er profesjonelle og hyggelige å samarbeide med, og var en svært god bistand på fagfelt der vi selv ikke innehar nødvendig kompetanse.»

 • Per Richard Olsen, Chief Financial Officer
  Kezzler AS
  «Kezzlers søkeprosess ble som en følge av forhold utenfor både vår og FEPs kontroll vesentlig mer omstendelig og tidkrevende enn opprinnelig planlagt. FEP bisto med fullt trøkk hele veien til vi var på plass i flotte og effektive nye lokaler - til gode betingelser. Vi satte spesielt stor pris på deres faglige innsikt og oversikt over markedet, og ikke minst deres uavhengighet – et team man gjerne «går i krigen med».

 • Odd Bjørn Sæter, daglig leder
  Kontorrama AS
  «FEP fant lokaler som ikke var ute på markedet og som vi aldri hadde kommet over uten hjelp. Etter en profesjonell og god prosess er vi nå lykkelige i nye lokaler med egenskaper vi på forhånd ikke hadde turt å håpe på.»

 • Preben Rasmussen, Nordic Leader of Development
  Sats Norge AS
  «For oss utgjorde FEP-teamet den forskjellen som skulle til, for på svært kort tid å få landet akkurat en slik avtale vi ønsket. Dette evner bare svært fleksible organisasjoner med inngående kjennskap om hva som rører seg i markedet.»

 • Business Improvement Manager, Ove Løvik
  Verisure AS
  «Verisure har for annen gang benyttet Fast EiendomsPartner som vår leietakerrådgiver. Denne gang i forbindelse med flytting av vårt hovedkontor og alarmstasjon. FEP gjorde en fantastisk jobb med å identifisere ulike alternativer i markedet basert på tekniske og økonomiske kriterier. FEP var involvert i hele prosessen fra identifisering av lokaler til signering av kontrakten og de har vært en uvurderlig samarbeidspartner. Fast EiendomsPartner anbefales på det varmeste.»


 • Adm. dir. Erlend Bonesvoll
  nLogic AS
  «nLogic er meget fornøyd med FEP sin leveranse I forbindelse med anskaffelse av våre nye lokaler. Vi har spart både mye tid ved å bruke FEP. Vår anbefaling med å benytte FEP er de beste!»

 • Managing Partner, Jan Møller
  Grant Thornton
  «Vi har aldri angret på valget av Fast EiendomsPartner som leietakerrådgiver. Gode og konstruktive innspill i en meget profesjonell ledet prosess som tilslutt også ga gode resultater.»

 • Administrerende direktør Knut Hovind og Innkjøpssjef Reidar Jordet,
  KONE AS
  «Fast EiendomsPartner AS har vært KONE's faste samarbeidspartner gjennom mange år og gir oss god oversikt over alle mulighetene i markedet. Vi er takket være bistand fra FEP trygge på at vi også for vårt nye hovedkontor sitter på det beste lokalet, den gunstigste lokaliseringen, til de beste betingelser. FEP har dessuten greid å imøtekomme KONE's miljøkrav og vi er nå etablert i det beste miljøbygget som til dags dato er bygget; En profesjonell godt gjennomført prosess.»

 • Jan Petter Eliassen, - innkjøpssjef Relacom
  Relacom AS
  «Fast EiendomsPartner har bistått Relacom med vurdering av ulike lokasjonsalternativer til vårt hovedkontor i Oslo. De har løst utfordringen på en god måte. Ved å ha skaffet tilveie ulike alternativer fikk vi det beslutningsgrunnlaget vi trengte for å ta en god beslutning. Relacom kan anbefale Fast EiendomsPartner til de som måtte ha behov for deres tjenester.»

 • Bjørn Polmar, Account director
  Kitchen Reklamebyrå AS

  «Vår ekspertise er kommunikasjon og reklame, ikke markedet for næringseiendom. Like naturlig som det er for våre kunder å søke råd hos oss, var det for oss å søke råd hos FEP. Gjennom FEP fikk vi effektivt oversikt over aktuelle lokaler i markedet og ikke minst var det godt å ha dem i førersete i forhandlingene og avtalearbeidet.»

 • CEO Øyvind Løland
  Nucleus AS

  «Deres bidrag var uvurderlig, både gjennom at de sparte oss for tid og ved at de besitter en kompetanse som gjorde oss trygge på vårt valg.»

 • Financial manager Helga Lillegård
  GEA Norway AS
  «Til tross for uforutsette omstendigheter og knappe frister leverte FEP som lovet: Et topp lokale til de beste betingelser i markedet!»

 • CEO Bente Bratland Holm,
  VisitOSLO AS
  «Vi har hele tiden vært trygge på at Fast EiendomsPartner er uavhengig av bindinger til andre. Slik har de vært vår representant og ivaretatt våre samt offentlighetens interesser.»

 • Administrerende direktør - Jan Erik Berg
  TDA
  «Med Fast EiendomsPartner AS som profesjonell og kompetent partner har vi hatt en effektiv prosess frem til et optimalt lokale med tanke på beliggenhet, funksjonalitet og pris.»

 • Administrerende direktør Thomas Lewing
  Logent AS
  «Visninger og råd omkring tilpasninger av lokaler og interiør, befaring under innflytting; Alt forløp utmerket. Vi opplevde virkelig at vi hadde en partner under hele prosessen og kan gi de beste anbefalinger.»

 • Office Manager Elisabeth Gogstad Aanonsen,
  MSLGROUP Norway AS
  «Fast EiendomsPartner bistod med å finne og fremforhandle en skreddersydd kontorløsning for oss. De var effektive og løsningsorienterte gjennom hele prosessen. Vi kan trygt anbefale FEP til fremtidige oppdrag.»

 • Morten Olaisen
  NæringsEiendom AS
  «Selv om vi har jobbet tett med meglere og besittere i over 25 år og kan en del om eiendomssøk, leietakere og flytteprosessen, så har Fast Eiendompartner en stor del av æren for at vi nå er geleidet trygt inn i nye lokaler og et nytt spennende leieforhold. Å finne riktige lokaler til riktige betingelser er en vanskelig prosess. Marius og Christian i Fast EiendomsPartner vet hva som skal til.»

 • Technical Manager, Annbjørn Skårn
  Securitas Direct AS
  «Gjennom et oppdrag som endte med reforhandling av eksisterende lokaler på Skøyen har Fast EiendomsPartner bistått oss på en meget god måte. De har holdt tidskjema. De har holdt et meget godt tak i prosessen underveis. De har skaffet tilveie andre objekter å sammenlikne med og vurdere, hvilket resulterte i at vi fikk det som ønsket. Det ventet heller ingen overrraskelser vedrørende honoraret avslutningsvis. FEP kan anbefales på det varmeste.»

 • Torben Helloev, Manager Business Support Center, Hexagon Geosystems Services Denmark and Norway Linda Oug, Operations Manager, Leica Geosystems as Jon Bråten, Manager After Market & Services,

  Leica Geosystems AS
  «FEP har på en meget god måte gitt oss den hjelp og bistand vi trengte for å finne nye kontorlokaler. De viser en profesjonalitet som er sjelden i dag og de har til enhver tid holdt det de har lovet.»

 • Quality Assurance Manager Espen Bakken
  Funcom Oslo AS
  «En profesjonell godt gjennomført prosess som ga oss vesentlig bedre lokaler til en pris langt under hva vi trodde var mulig å få til i markedet.»

 • Commercial Director, Per Morten Hamar
  Actavis Norway AS
  «Meget godt gjennomført prosess fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til innflytting i nye lokaler.»

 • Direktør Kari Østerud
  Senter for seniorpolitikk
  «Flotte lokaler til gode betingelser, tilpasset våre krav og behov.»

 • Hans Peter Wøien
  Norstat AS
  «FEP har vært en profesjonell partner fra start til slutt og bistanden har gitt oss et optimalt lokale til vårt bruk.»

 • Finance Manager Kester Henderson
  Red Bull Norway AS
  «Bistanden fra FEP har vært til uvurderlig hjelp; Gjennom unik markedskjennskap, systematisk jobbing og stor fleksibilitet evnet FEP å finne et perfekt lokale for Red Bull Norway AS – igjen!»

 • Adm. dir. Arild Løkken
  Aftenposten Distribusjon AS
  «Et strålende samarbeide gjennom to år, – hvor FEP har funnet svært godt egnede lokaler som vi aldri ville ha funnet frem til selv.»

 • Direktør Forretningsutvikling, Tom Erik Brekke
  Ahlsell Norge AS
  «Utgangspunktet for ett av Fast Eiendomspartners oppdrag for oss var kvalitetssikring av en reforhandlet leiekontrakt. Resultatet ble et nytt lokale med bedre lokalisering og en årlig besparelse på 700.000 kr. »

 • Tore Berget
  Riis Bilglass AS.
  «Et meget profesjonelt gjennomført oppdrag.»

 • Daglig leder, Hans Olav Finstad
  1814 Forsikring
  «Topp lokaler, til gode betingelser, uten bruk av interne ressurser. Dette er bra!»

 • Managing Director Lars Martin Osen
  Oticon Norge AS
  «Vi fikk topplokaler til bedre betingelser enn vi noensinne kunne realisert på egen hånd, og det uten å måtte bruke interne ressurser. Leveransen ble bedre enn forventet!»

 • CEO Ola Gudmundsen
  , PhD
  Link Medical AS
  «En meget godt gjennomført prosess fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til innflytting – med kvalitetssikring av lokalenes overleveringsstandard, gjorde at vi ikke fikk noen overraskelser ved innflytting. Tvert imot, vi ønsket og fikk et flott lokale i fine omgivelser, optimalt tilpasset våre krav og behov.»

 • MøllerGruppen AS
  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner har som leietakers representant søkt og fremforhandlet kjøp av et betydelig tomteareal for oppdragsgiver MøllerGruppen AS i anledning etablering av ny Oslo Vest lokalisasjon for Volkswagen. På tomten skal det oppføres lokaler med butikk for salg av nye Volkswagen og brukte biler foruten tilhørende merkeverksted.

 • Bilglassgruppen AS
  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner har videre som leietakers representant også søkt og fremforhandlet et 2000 kvadratmeter stort regionskontor med lager i form av nybygg satt opp etter spesifikasjoner i samarbeid med Bilglassgruppen AS.

 • Carnegie Fondsforvaltning AS

  Fast EiendomsPartner har også ved tidligere anledninger bistått Carnegie Fondsforvaltning AS som leietakers representant

 • Sodexo AS

  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner søkte og fremforhandlet løsningen som leietakers representant.

 • Copy Center AS
  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner søkte og fremforhandlet som leietakers representant en ønsket løsning med 1000 kvadratmeter kontor i kombinasjon med lager på Økern i Oslo for oppdragsgiver Copy Center AS.

 • Tylö AS
  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner søkte og fremforhandlet som leietakers representant en butikkløsning med 350 kvadratmeter på Storo i Oslo for oppdragsgiver Tylö AS.

 • AutoArena AS

  Leietakerrådgiver Fast EiendomsPartner søkte og fremforhandlet som leietakers representant 3000 kvadratmeter butikk på Helsfyr i Oslo for oppdragsgiver AutoArena AS.


Kontakt
Ta kontakt for en uforpliktende samtale omkring deres behov for næringslokaler, søkeprosessen, markedet og hva vi i Fast EiendomsPartner kan tilby dere.
Fast EiendomsPartner AS
Bogstadveien 6 0355 Oslo, Norge
Alle rettigheter tilhører Fast EiendomsPartner AS