Vi søker på vegne av PatientSky AS etter lokaler, Oslo sentrum.
Beliggenhet: Oslo sentrum.
Tidspunkt: Q2 2021.

Kontorlokaler for 85 ansatte
Kontorlokaler 1.800 - 2.000 kvm.
6 stk. møterom, 6-8 personer
2 stk. møterom, 12-16 pers
6. stk. kontorceller
6 stk. stillerom
3 stk. teamkontorer (1-4 pers.)

Sosial sone
Minikjøkken

Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om PatientSky AS: www.patiensky.no/