Kravspesifikasjon for kontor til Norsk Mat , - +/- 400 kvm.:

Beliggenhet: Helst Oslo sentrum, men vil vurdere innenfor/langs ring 3.

Tidspunkt: Juni 2023.

Kontorplasser til 16-18 ansatte.
  • 1 stk. åpent landskap for 15+ personer, gjerne oppdelt i flere mindre
  • 1 stk. cellekontor
  • 1 stk. møterom for 20 pers. (kan være felles for bygget)
  • 2 stk. møterom for 8 pers.
  • 4 stk. stille/Teamsrom for 1-2 pers.
  • Sosiale områder/mottaksareal
God offentlig kommunikasjon er avgjørende.

Sykkelparkering, garderobe med dusj.

Lokalene må fremstå moderne og av god kvalitet.


Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om Norsk Mat her: http://www.norskmat.no