Kravspesifikasjon for lokaler til Kirkens Bymisjon - I jobb:

Beliggenhet: Oslo

Tidspunkt: Q3 2021
Sannsynlig totalt areal behov: 600 - 800 kvm.

Kontor/produksjonsareal:
 • 2 stk. enkelt cellekontorer
 • 3 stk. teamkontor á 3 personer.
 • 1 stk. møterom (10-12 personer)
 • 1 stk. fokusrom
 • Kopi/rekvisita rom
 • Kjøkken
 • 1 stk. lokale på ca. 160 kvm. til produksjon. Lokalet må ha god luft og ventilasjon, samt avsug for glassbrennerovn. Kun enklere/lett produksjon.
 • 1 stk. fellesrom, á ca. 100 kvm.
Butikk:
 • 1 stk. butikk/utsalg
 • 2 stk. lager á 20 kvm.
Trallelager for gaterydding:
 • 1 stk. lager, ca. 20-30 kvm.
 • 1 stk. venteområde, ca. 40-50 kvm.
Alle lokalene må ha nær tilknytning til WC og tilgang til garderober.

I første omgang søker vi et lokale hvor alle avdelinger er samlet.
Trallelager og butikk kan vurderes separat.

Lokalene må være universelt utformet.

Beliggenhet:
Helst sentralt Oslo med nærhet til T-bane.

Leietaker er ikke mva. pliktig.

Les mer om Kirkens Bymisjon - I jobb her: http://www.kirkensbymisjon.no/i-jobb-oslo/