Vi søker på vegne av Forum for Utvikling og Miljø etter kontorlokaler i Oslo sentrum.
Kravspesifikasjon for kontorlokaler, - 300 - 400 kvm. for Forum for Utvikling og Miljø

Beliggenhet: Oslo sentrum.
Tidspunkt: Q3/Q4 2021

Arealbehov:
Åpent landskap for 10 personer
1 stk. møterom, 15 personer
1 stk. møterom , for 15 personer som kan slås sammen med det andre møterommet.
3 stk. stillerom
Vrimleareal/inngangsareal med kjøkken.
Oppdragsgiver har 2 stk. samarbeidspartnere som de gjerne vil samlokalisere seg med.
Behovet økes da med:
1 stk. teamkontor for 5 personer og
1 stk. teamkontor for 3 personer.

Lys og god luft er viktig.
Sykkelparkering er et krav.

Leietaker er ikke mva. pliktig.

Les mer om Forum for Utvikling og Miljø her: https://www.forumfor.no