Kravspesifikasjon for kontor til Econa, - +/- 1.200 kvm.:

Beliggenhet: Oslo sentrum, mellom Egertorget og Solli Plass.

Tidspunkt: Sommer 2023.

Kontorplasser til 50 ansatte.
  • 14 stk. cellekontorer, hvorav ett litt større med møtebord
  • 1 stk. åpent landskap for 38 personer, gjerne oppdelt i flere mindre
  • 1 stk. møterom for 20 pers.
  • 4 stk. møterom for 8 pers.
  • 6 stk. stille/Teamsrom for 1 pers.
  • Sosiale områder/mottaksareal som også kan benyttes til fellessamlinger internt.
Krav om felles kantine.
Lokalene må være på ett plan.
Sykkelparkering, garderobe med dusj.

Lokalene må fremstå moderne og av høy kvalitet.


Leietaker er ikke mva. pliktig.

Les mer om Econa her: http://www.econa.no