Vi søker som leietakers representant på vegne av Den Franske Skole etter lokaler i Oslo.

Beliggenhet: Oslo
Tidspunkt: August 2024.

Det søkes etter lokaler for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Totalt arealbehov vil være 8.000 - 10.000 kvm. med tillegg av nødvendig uteareal til skolegård. Det er ønskelig at prosjektet inneholder en gymsal.

Franske Skole holder i dag til i Skovveien.
Skolen har i dag ca. 700 elever, fordelt med 400 i barnehage/barneskole og 300 i ungdomsskole/videregående. Skolen har stor etterspørsel og det planlegges en vekst til 525/375, totalt 900 elever i løpet av de neste 10 årene.
Deling barnehage/barneskole og ungdomsskole/videregående vurderes, hvor vi da søker lokaler til kun ungdomsskole/videregående. Arealbehov vil da være 4.000 - 5.000 kvm. og noe mindre behov for uteareal.

Les mer om Den Franske Skole her: http://www.lfo.no/nb/