Vi søker på vegne av Stiftelsen Amathea etter lokaler, Oslo stor-sentrum.
Beliggenhet: Oslo stor-sentrum.
Tidspunkt: Q2 2022

Kontorlokaler 300 kvm.
1 stk. møterom, 15 personer
5. stk. kontorceller
7 stk. veiledningskontor med plass til sofa
1 stk. behandlingsrom med vann, ca. 20 kvm.
Alle rommene må ha tette vegger med god lydisolasjon.
Ventesone/resepsjon
Kjøkken

Amathea kan ta med seg noen samarbeidspartnere. Behovet vil da øke med 2 stk. cellekontorer.

Må være universell utforming.
Heis
Bør være parkeringsmuligheter i nærheten.
God offentlig kommunikasjon.

Leietaker er ikke mva. pliktig.

Les mer om Stiftelsen Amathea: www.amathea.no/